PrivatYoga och Coaching

JumpHur går yogacoachingen till?

Min intention är att öka människors medvetenhet för att leva i kraft och närvaro. Våra val och prioriteringar formar våra liv. Genom att stanna upp och reflektera. Genom att prata med någon som lyssnar aktivt och ställer frågor kring de vi berättar ökar vår medvetenhet till goda val.

Coaching och Yoga är två verktyg som ökar vår medvetenhet. Vi blir mer medvetna om vilka livsval vi vill göra för att må bra. Du får Privatyoga och Coachingsamtal vid ett och samma tillfälle.

Vi utgår i huvudsak från nutid och framtid. Dock kan vi behöva utforska på dåtid för att låta insikter komma på plats. Vi använder oss av psykosyntes, lösningsfokuserad coaching och kognitivt tänkande.

Första tillfället är förutsättningslöst och avgör om du vill fortsätta med mig som din yogacoach. Vi sätter upp mål och delmål och du får verktyg att arbeta vidare med.

10 yogacoachingtillfällen brukar vara nödvändiga för att etablera förändring, avseende både tänkande och beteende.

Jag har tystnadsplikt. Allt vi säger och skriver ner är sekretess belagt.

Det optimala är Yoga och Coachning. Då börjar vi med ett yoga pass och en meditation och avslutar med samtalet. Här kan mycket komma fram, insikter, intuition, målbilder blir tydligare. Intentioner och viljan med själva coachingen blir tydligare. Vad skall till för att du skall prova?