Yoga som friskvård

ÖrnenEnligt den yogiska och österländska medicinen finns det ett system av energikanaler i kroppengenom vilka det strömmar livsenergi.

Dessa kanaler kan vara blockerade och ur balans. Genom att praktisera yoga stärker och balanserar man upp flödet av energi.

Ett fritt flöde i dessa energi kanaler (nadis) anses vara grunden till hälsa, medan stopp och blockeringar leder till sjukdomar.

Kundaliniyogan stimulerar och balanserar också hormonutsöndringen i vårt körtelsystem,

som i sin tur stärker immunförsvaret.