YOGA/GONG

When the gong is played, the vibration of the strings causes all thirty trillion cells of the body to resonate, to dance—forming patterns that release blockages that have prevented the cosmic pulsation to flow freely through our being. Within this creative cosmic flow we find fulfillment, harmony, and love.


THE GONG

About what the Gong do for you!

The sound of the gong allows us to move beyond the boundaries of the mind. We have used our mind since birth to perceive the world and through our mind we have constructed our own unique version of reality.

Over time we have become habituated with a set of perceptual responses to the incoming data from the world outside our mind. These responses layer and layer upon each other and build up their own magnetic frequency. This magnetic frequency then radiates out from us and attracts similar frequencies. Like attracts like. This is why the change process is so difficult. We can add information. We can add knowledge. We think we know more, and we do. But we have not really changed. Our energetic being remains the same. Our basic magnetic frequency and our layered perceptual filters process the new information in the old habitual ways. New information does not change us. An energetic shift of our magnetic field changes us.

The universe is powered by sound. The gong is the basic creative sound. Out of the gong comes all music, all sounds, all words. The sound of the gong is the nucleus of the Word. The mind was created out of this sound: it is like the father and mother together. The gong is the first and last instrument for the human mind. It is the one thing that supersedes the mind. The mind has no power before the gong. It takes three to ninety seconds for the sound of the gong to overtake the mind. Then we are free of the conditioned habitual pattern of the perceptual filters of our magnetic field. We have expanded beyond the frequency of our mental imprints. We now have the opportunity to experience new realms of our own psyche, new energetic aspects of our own being, new dimensions of ourselves.

We have the choice to explore, to create. This is the true flexibility of yoga—the beginning of the union of the finite within the infinite.

Among the tools the yogi has to merge the finite with the infinite the gong reigns supreme. It is not an ordinary thing to play; it is an art to play the gong. The gong is not a drum or a musical instrument.

The gong is a beautiful reinforced vibration. It is an inter-vibratory system. It is like a multitude of strings, like playing a million strings.

Think of the human body as a Divine instrument with strings.

We are composed of seventy-two surs or strings.

The Crown Chakra-the thousand petal lotus- impacts each of these strings with a thousand-fold vibration. So there are 72,000 vibratory impacts that send energy throughout out our system and these vibrations shape us physically, emotionally, and mentally. When the gong is played, the vibration of the strings causes all thirty trillion cells of the body to resonate, to dance—forming patterns that release blockages that have prevented the cosmic pulsation to flow freely through our being. Within this creative cosmic flow we find fulfillment, harmony, and love.

Regular listening to the gong will re-pattern your magnetic field, open you to the vastness of your own psyche, and release you from all that prevents you from living a life of complete and utter happiness.

Kategori:

Vetenskap och teknik

 

Kundaliniyoga är en mycket kraftfull form av yoga som kom till väst i slutet av 1960-talet. Alla (tränad som otränad) kan använda denna yoga form för att stärka sin hälsa, livskraft och självkännedom.

1968 utvandrade Yogi Bhajan en indisk yogi till USA via Kanada.
I Los Angeles upplevde han hur den unga generationen på olika sätt
sökte självkännedom samtidigt som många höll på att gå ner sig på droger.

Han började undervisa kundaliniyoga vilket han själv studerat sedan mycket unga år och blivit en erkänd mästare hemma i Indien.
Redan från början inriktade han sig på att utbilda yogalärare, vilka sedan i sin tur fick utbilda andra yogalärare osv. Detta har inneburit att kundaliniyogan mycket snabbt har spritts över världen. Det finns i dag flera tusen lärare inom denna disciplin spridda över hela världen.

Kundaliniyoga är en kombination av olika ställningar, fysiska övningar, medveten andning, koncentrationstekniker och mantra.
Den är fysisk men det fysiska är bara en del av yogan. Om en smidig och vältränad kropp vore allt yogan handlade om skulle gymnaster och clowner vara de största yogisarna.

Under tusentals år har den yogiska kunskapen i en muntlig tradition omsorgsfullt vidarebefordrats från mästare till ett fåtal utvalda elever. Mästaren talade. Eleverna memorerade och tränade. Kundaliniyoga var länge en av de allra mest hemlighetsfulla disciplinerna och hade aldrig lärts ut offentligt i Väst förrän Yogi Bhajan 1969 ändrade på allt detta.

Det finns yogiska aspekter av allt i vardagen. Allt från det första vakna andetaget på morgonen, via personlig hygien, måltider, genom dagens jäkt och stress till dess att det är dags att lägga sig igen på kvällen. Sedan är det du och enbart du som i slutändan avgör i vilken utsträckning och omfattning du vill ta till dig dessa tekniker.

Effekterna av regelbunden yogaträning är tydliga och kraftfulla. Yogan balanserar hela vårt körtelsystemet, stärker uthålligheten i nervsystemet, ger energi och skapar en djupgående balans i både kropp och sinne. Ordet yoga betyder balans och syftar just till balansen mellan kropp och själ. Syftet med all yoga är att skapa balans för att uppnå och bibehålla en ökad medvetenhet. Att du ska få en upplevelse av din egen identitet.

Men kundaliniyoga är för den sakens skull ingen religion. Du går inte med i någon sekt bara för att du börjar träna yoga. Yoga är en holistisk teknik för fysiskt, mentalt och emotionellt växande. Riktigt hur gammal yogan är vet man inte. Det vi faktiskt vet, via arkeoligiska utgrävningar i Indusdalen, är att yogan är åtminstone femtusen år gammal.

I Sverige har Kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan funnits sedan mitten av 1980-talet.  Kundaliniyoga är anpassad till det västerländska samhället och till människor som lever ett aktiv liv. Det är meningen att man ska kunna använda sig av den kraft och styrka som man bygger upp genom yogan i sitt vardagliga liv.

Därför har kundaliniyoga kallats för en ”hushållsyoga”. Traditionellt har yoga snarare använts av yogis som vill dra sig undan världen. Idag kan vi istället använda yoga för att motverka många av det moderna samhällets hälsorisker som exempelvis stress, utbrändhet och depression.