Kognitiv metod

Stopp m. handFörändra invanda föreställningar, förväntningar och tankar – utvärdera, opponera, reflektera.
Under vår uppväxt tar vi till oss påverkan från våra föräldrar, släktingar, vänner och lärare. Dessa livsregler blir en del av vårt beteende.

Inte alltid är dessa till gagn för vår utveckling!

Bli medveten om mina tankar, våga tänka nytt och upplev känslan av nya tankar som i sin tur är början till mitt nya beteende.
Hur och på vilket sätt kan jag ta till mig nya tankar?
Den kognitiva metoden undersöker och ifrågasätter hur vi tänker kring
oss själva och vår omgivning. Vi tränar i att finna nya mer tilltalande tankar,
som befriar oss från gamla och därmed agerar vi nytt och gör nytt och
sakta med en ny medvetenhet börjar vi leva det liv vi vill leva.