Mental träning

Genom kundaliniyogan tränar du upp din koncentrationsförmåga och din förmåga att vara närvarande i nuet genom att rikta din uppmärksamhet mot kroppen, andningen eller ett mantra. När du kommer på dig själv med att tänka på annat, noterar du vilka tankar som kom upp och återgår sedan tillbaka till nuet.

Genom att etablera ett mer observerande jag, kan man studera sina tankar och känslor från ett mer neutralt perspektiv. Yoga är en teknik för att lära sig att identifiera sig med sitt inre jag och inte med sina tankar och känslor.

Varmt välkommen in i yogans värld!

”Do not blindly believe what others say, not even the Buddha. See for yourself what brings contentment, clarity and peace. That is the path for you to follow.”
Jack Kornfiled.