Yoga som fysisk träning

Människan behöver någon form av fysisk aktivitet för att hålla sig frisk. Regelbunden motion ger dig ett starkare hjärta, ökad lungkapacitet, starkare muskler och ett mer stabilt psyke. Motion förbättrar också din känsla av välbefinnande.

Fysisk träning dämpar aktiviteten i den vänstra hjärnhalvan som är den logiska, intellektuella och analytiska delen av hjärnan. Fysisk träning hjälper också kroppen att släppa stress och spänningar vilket gör det lättare att slappna av.

Kundaliniyoga ger fysisk träning eftersom det är en aktiv och dynamisk form av yoga.
I kundaliniyoga är de flesta ställningarna väldigt enkla, men de kräver istället mer kraft och uthållighet. Genom att regelbundet träna kundaliniyoga får man en mjuk, smidig och vältränad kropp.