Psykosyntes

Psykosyntes jobbar med att se på människan som en helhet med en fantastisk utvecklingspotential. I coachingsamtalet blir klienten medveten om sina potentialer.

Får kontakt med sin verkliga vilja, att handla utifrån både potential och vilja! Vad händer då jag tappar min vilja?

Genom psykosyntesen blir klienten medveten om sina delpersonligheter. Att vi alla har motsatser inom oss. Är vi lata/bekväma kan vi också vara målfokuserade och kraftfulla. Det handlar om att acceptera och transformera. Förminska och förstärka!